kulturkalender.org

Pfarrzentrum Oberbrechen

Adresse:

Pfarrzentrum Oberbrechen
Katholische Pfarrgemeinde Heilige Sieben Brüder, Brechen
Frankfurter Straße 50
65611 Brechen (Oberbrechen)
(0 64 83) 91 10 03 fon
(0 64 83) 91 10 05 fax
Pfarrzentrum Oberbrechen im Internet
eMail an Pfarrzentrum Oberbrechen