kulturkalender.org

Schloss Edelstetten

Adresse:

Schloss Edelstetten
Kirchplatz 6
86476 Neuburg an der Kammel (Edelstetten)
(0 82 83) 8 21 fon
(0 82 83) 24 31 fax